Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Seminára v Prievidzi sa zúčastnil aj miestny tvorca politík

Na seminár v Prievidzi prišlo cez 40 študentov a učiteľov z Prievidze, Handlovej, dokonca prišla skupina z Banskej Štiavnice. Žiakov na seminári v Prievidzi už počas úvodnej interaktívnej prezentácie zaujímali otázky týkajúce sa eurofondov, ich výhodnosti a nevýhodnosti pre jednotlivé členské štáty. Otázka prínosu členstva v Európskej únii (EÚ) sa týkala aj ďalších benefitov, ktoré sú spojené s členstvom v EÚ. Žiaci sa zaujímali o pokračovanie rozšírenia európskej integrácie, ale aj o to, ako možno EÚ opustiť. Vystúpenie z EÚ je reálnou možnosťou pre členské štáty, ktorá je formálne zakotvená od prijatia Lisabonskej zmluvy.  

Po úvodnej prednáške a nasledovnej prestávke sme sa aj v Prievidzi venovali štruktúrovanému dialógu. Seminár v Prievidzi bol prvým, ktorého sa zúčastnil aj miestny tvorca politík. Pani riaditeľka Gymnázia V.M. Nedožerského, ktorá je zároveň členkou mestského a krajského zastupiteľstva, veľmi priamo odpovedala na otázky žiakov. Okrem odpovedí na otázky ich motivovala k väčšiemu zapojeniu do verejného diania a veľmi dobre im vysvetlila problémy, ktoré s ich otázkami súviseli. Žiaci sa zaujímali o možnosti väčšej aktivity a príležitostí pre mladých ľudí, ktorú charakterizovali ako najväčší problém na úrovni ich obce. V diskusii s pani riaditeľkou túto otázku spojili s apatiou ľudí voči veciam verejným a možnosťami, ako s nezáujmom verejnosti niečo robiť. Druhou veľkou otázkou boli problémy v školstve, ktoré sa pôvodne identifikovali na úrovni regiónu. Diskusia však školstvo posunula do úrovne národnej, ako aj na úroveň jednotlivcov, ktorí napriek miestami nefungujúcemu systému z neho musia vyťažiť čo najviac. Treťou veľkou otázkou žiakov bola zlá komunikácia EÚ voči občanom členských štátov a najmä mladým ľuďom. Odpoveď na túto otázku bola však spojená s nezáujmom verejnosti. Všetky potrebné informácie o EÚ sú dostupné na webe, problémom je skôr to, že ľudia sa o otázky spojené s EÚ nezaujímajú.

Po obede nasledovala tretia časť seminára, v ktorej si účastníci vyskúšali modelové zasadnutie Rady EÚ. Diskusiu o rozšírení sankcií voči Rusku dopĺňali niektorí účastníci svojimi vedomosťami nad rámec poskytnutých podkladov. Počas modelového zasadnutia si žiaci vyskúšali neľahkú úlohu predstaviteľov členských štátov pri snahe presadiť svoje názory. Konsenzus sa nepodarilo dosiahnuť, avšak väčšina štátov vyjadrila vôľu sankcie voči Rusku rozšíriť.

Projekt Rozhoduj o Európe realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS. Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie Masarykovej univerzity v Brne. 

 

 

 

Autori: Michal Haman & Martin Vereš

Späť