Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Ako sa zapojiť do projektu Rozhoduj o Európe?

Chceš sa aj ty zapojiť do projektu, ale nevieš ako?

Pre zapojenie sa do projektu je potrebné aktívne sa zúčastniť jedného zo 16 regionálnych seminárov. Čo sa na seminári robí a kde sa bude konať nájdeš v časti regionálne semináre.

Ako sa možno zúčastniť regionálneho seminára?

Organizátori projektu o projekte informujú každú strednú školu na Slovensku prostredníctvom oficiálnych e-mailov - pozvánok, ktoré sa však nie vždy dostanú ku konkrétnym učiteľom. Ak máš záujem o účasť na seminári, oslov tvojho pedagóga. Informuj učiteľa náuky o spoločnosti, etiky alebo dejepisu o našom projekte a presvedč ho, aby so skupinkou žiakov seminár absolvoval.

Všetky potrebné informácie o celom projekte nájdeš na tejto webovej stránke alebo na facebooku projektu Rozhoduj o Európe, s prípadným otázkami nás oslov na emailovej adrese projekty@cep.sk.

Účasť na regionálnom seminári ti ďalej otvára možnosť zúčastniť sa na samotnom Modelovom zasadnutí inštitúcií EÚ. To sa bude konať od 15. do 19. júna 2015 v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Náklady spojené s realizáciou Modelového zasadnutia sú hradené organizátormi (ubytovanie, strava, občerstvenie a cestovné).

Rozhodovať môžeš o mnohých veciach, je to len na tebe.

 

Autor: Projektový tím 

Späť