Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Konferencia v Bratislave uzavrie tento ročník „Rozhoduj o Európe“

Bratislava, Brno, 9. 11. 2017 V piatok 10. novembra sa uskutoční v Bratislave záverečná aktivita aktuálneho ročníka projektu Rozhoduj o Európe. Na jednodňovej konferencii budú samotní účastníci, žiaci stredných škôl, prezentovať výstupy zo všetkých častí projektu. Na konferenciu prijali pozvanie aj politici, úradníci a odborníci, medzi ktorých patria: Monika Beňová; Simona Petrík; Vladimír Müller; Roman Csabay; Vladimír Hanáček a Veronika Kmetóny Gazdová. Súčasťou programu bude aj diskusia o zapojení mladých ľudí do politického diania či predstavenie programu Erasmus+.

Tento ročník Rozhoduj o Európe sa nesie v znamení štruktúrovaného dialógu s mládežou a diskusie účastníkov spomedzi žiakov a študentov s odborníkmi, politikmi a úradníkmi boli súčasťou každej z projektových aktivít vrátane 22 seminárov, ktoré sa konali vo všetkých slovenských a českých krajoch. Zúčastnilo sa ich viac ako 650 žiakov a 75 pozvaných hostí, ktorí spoločne diskutovali o témach zvolených žiakmi priamo na seminári. Žiaci mohli s pozvanými hosťami diskutovať a hľadať riešenia na problémy na miestnej, krajskej, celoštátnej a európskej úrovni. O diskusie s pozvanými hosťami (najmä z radov europoslancov) bol doplnený aj program modelového zasadnutia inštitúcií EÚ, ktoré sa uskutočnilo v septembri v Brne. Počas týchto diskusií sme sa vrátili aj k výstupom z  regionálnych seminárov.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, najmä s ohľadom na dianie celoeurópske, a zároveň zapojiť viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Rovnako tak sa usilujeme o dosiahnutie hlbšej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie a o prepojenie aktívnych mladých ľudí nielen v rámci regiónov, ale aj v rámci celej Českej republiky a Slovenska.

Rozhoduj o Európe pripravila česká mimovládna organizácia EUTIS spolu so slovenským Centrom pre Európsku politiku. Projekt bol podporený z programu Erasmus+. Partnermi sú Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentrá, Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg s mládežou, Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike a v Českej republike a Europe Direct Česká republika. Viac informácií o projekte nájdete na webe:http://www.rozhodujoeurope.sk alebo na facebookovej stránke:https://www.facebook.com/rozhodujoeurope.

Späť