Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Mladí ľudia predstavili riešenia problémov dopravy, školstva či migrácie - Záverečná konferencia v Bratislave

Bratislava, 1.12.2017 V piatok 10. novembra sa v priestoroch Európskeho informačného centra uskutočnila Záverečná konferencia projektu Rozhoduj o Európe. Záverečná konferencia bola štvrtou a zároveň aj poslednou časťou tohto ročníka Rozhoduj o Európe. Jej cieľom bolo predstaviť výsledky projektu.

Úvodného slova sa zhostil Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Privítal účastníkov v priestoroch, kde sídli Európska komisia v Bratislave a pogratuloval organizátorom, že sa im podarilo do projektu zapojiť viac ako 660 žiakov z celej Českej a Slovenskej republiky.

Následne predstavila Alena Macková z Inštitútu výskumu detí, mládeže a rodiny Masarykovej univerzity v Brne výsledky medzinárodného výskumu zameraného na záujem mladých ľudí o politiku. Práve v tomto výskume, ktorý sa konal nezávisle od projektu Rozhoduj o Európe, sa ukázalo, že žiaci, ktorí absolvovali náš regionálny seminár na jar roku 2017 boli oveľa viac informovaní a zainteresovaní do politického diania.

Hlavným bodom programu bolo predstavenie výstupov zo štruktúrovaného dialógu. Najúspešnejší účastníci modelového zasadnutia inštitúcií v Brne, ktoré sa konalo v septembri, prezentovali na záverečnej konferencii výstupy zo všetkých predchádzajúcich častí projektu. Formou panelovej diskusie boli postupne predstavené témy doprava, školstvo, migrácia a zlý obraz o EÚ. S mladými ľuďmi prišli diskutovať: europoslankyňa Monika Beňová, asistent poslancov a mladý politik Vladimír Hanáček, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávného kraja Roman Csabay a Vladimír Müller z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Univerzity Mateja Bela.

Poobede predstavil Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry Erasmus+, spolu s jeho kolegyňou Lenkou Babicovou program Erasmus+, pričom sa v svojej prezentácii zamerali na možnosti ďalšieho zapojenia účastníkov Rozhoduj o Európe do Erasmus+ projektov.

Záverečná konferencia ukončila tento ročník Rozhoduj o Európe, ktorý začal v novembri 2016 medzinárodným stretnutím mládeže v Brne. V prvom polroku 2017 sa na Slovensku uskutočnilo 8 regionálnych seminárov za prítomnosti viac ako 260 žiakov zo všetkých typov stredných škôl. V Českej republike sa konalo 14 regionálnych seminárov so 400 účastníkmi. Najšikovnejší žiaci si potom v septembri vyskúšali týždenné modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Brne. Všetky časti projektu sa venovali aj štruktúrovanému dialógu, závery z ktorého boli prediskutované na záverečnej konferencii.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Projekt Rozhoduj o Európe realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Projekt bol podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Konrad Adenauer Stiftung, Ad hoc a projekt získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Späť