Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Mladí Slováci a Česi budú rozhodovať o Európe

Bratislava, Praha, 27. 8. 2019.  Priblížiť atraktívnym spôsobom študentom rozhodovací proces na úrovni EÚ a zapojiť ich do debaty o budúcej podobe Európy. To je už od roku 2008 cieľom úspešného projektu „Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“, do ktorého sa môžu stredoškoláci hlásiť od začiatku nového školského roka. V priebehu tohtoročnej jesene prebehne v regiónoch Slovenska a Českej republiky celkom 20 interaktívnych jednodňových seminárov. 

Stredoškoláci v priebehu seminárov zistia viac o európskej politike a vyskúšajú si, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ alebo priamo občanov v Európskom parlamente. Zároveň budú mať možnosť vyjadriť sa ku aktuálnym európskym otázkam a vyhrať hodnotné ceny. To všetko v roku, kedy si pripomíname 15. výročie vstupu Slovenska a Českej republiky do Európskej únie. 

Mladí ľudia zapojení do predchádzajúcich ročníkov projektu oceňovali najmä atmosféru jednania blízku realite a tiež rôznorodosť pripraveného programu, ako aj možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami. Ich názor zhrnula jedna zo slovenských účastníčok, Katarína Ihnátová. „Beriem to ako príjemnú skúsenosť. Bavíme sa o rôznych témach s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a stretla som sa s europoslankyňami, čo bolo veľmi inšpiratívne.“ Podľa inej z účastníčok, Pavlíny Hanzovej, pomáha projekt zlepšovať kritické myslenie, argumentačné schopnosti a celkové povedomie o Európskej únii.

 “Našim cílem je, aby si středoškoláci vyzkoušeli, jak funguje Evropská unie. Během semináře budou diskutovat o legislativním návrhu, vyzkouší si vyjednávání mezi členskými státy v Radě a poslanci v Evropském parlamentu s cílem vytvořit koalice, které jim pomohou při závěrečném hlasování.”, hovorí koordinátor projektu v Českej republike, Michael Murad z organizácie EUTIS, o.p.s. „Díky zapojení do projektu mohou středoškoláci také vyjádřit svůj názor na různé problémy, kterých si všímají oni sami jak na národní, tak na evropské úrovni a zároveň mohou sami přispět k řešení těchto problémů. Chceme, aby zažili, že na jejich názoru záleží a proto budeme se závěry debat dále pracovat a předávat je politikům a úředníkům, kteří rozhodují.“

“Považujeme za veľkú pridanú hodnotu, že tento projekt je československý,” dodáva koordinátor za slovenskú stranu Tomáš Madleňák zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, “hoci sme sa v roku 1993 rozdelili, opäť sme sa stretli v EÚ. Dúfame, že aj týmto projektom EÚ a to, čo nám prináša, priblížime aj mladým ľuďom, ktorí rozpad spoločného štátu nezažili, a výhody spoločného členstva v Únii považujú za samozrejmé”.

Semináre v regiónoch Slovenska prebehnú v októbri a novembri 2019 v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Ružomberok, Zvolen, Košice a Prešov. Podobne sa semináre na jeseň uskutočnia aj v Českej republike – tam ich prebehne dokopy 12. Na aktivity v regiónoch nadviaže päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ na konci januára 2020, ktoré sa uskutoční na Slovensku. Celý ročník projektu v školskom roku 2019/2020 zakončí v marci jednodňová konferencia v Brne.

Projekt je na slovenskej strane realizovaný Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a na českej strane organizáciou EUTIS o.p.s. Partnermi projektu sú aj Centrum pre európsku politiku (CEP) a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Projekt je zároveň spolufinancovaný z programu Erasmus+. Mediálnym partnerom na slovenskej strane projektu je portál Zahraničná politika.

Späť