Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V Brne sa otvoril nový ročník projektu Rozhoduj o Európe

Brno, 30. 11. 2016: Od piatku 25. do nedele 27. novembra 2016 sa v Brne stretlo dvadsať mladých ľudí zo Slovenska a Českej republiky, aby sa zúčastnili vzdelávacích aktivít a diskusií s odborníkmi a politikmi.  

Účastníci rozširovali svoje povedomie o Európskej únii cez metódy neformálneho vzdelávania. Na úvodnú aktivitu, simuláciu politickej debaty štyroch fiktívnych politických strán nadviazala diskusia s Angelikou Gergelovou z brnianskeho Eurocentra a Vladimírom Hanáčkom, predsedom Mladých ľudovcov.

V sobotu sa účastníci stretnutia rozdelili do troch skupín a dostali za úlohu prezentovať ostatným históriu európskej integrácie, inštitúcií Európskej únie a procesu pristupovania Slovenska a Českej republiky do EÚ, ktorý je pre väčšinu účastníkov už dávnou minulosťou.

Súčasťou programu bolo tiež simulované rokovanie Rady Európskej únie venovanej zriadeniu Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, v rámci ktorého sa mladí ľudia vžili do rolí ministrov jednotlivých členských štátov. Tému rokovania si vybrali pred príchodom do Brna hlasovaním z viacerých možností. Mladí ľudia v role ministrov mali k tejto novej forme spolupráce zaistenia bezpečnosti hraníc EÚ viacero kritických pripomienok, nakoniec ju však v hlasovaní odsúhlasili.

Sobotné poobedie sa nieslo v znamení štrukturovaného dialógu s mládežou za účasti Barbory Antonovej (Žít Brno), Simony Petrík (nezávislá poslankyňa NR SR), Redy Ifraha (Topaz) a Michala Hamana (CEP). V štyroch skupinách sa diskutovalo o tom, ako na Slovensku a v Českej republike naplniť odporúčania  z Európskej konferencie mládeže, ktorá sa uskutočnila v Košiciach v októbri tohto roku. S týmito návrhmi bude ďalej pracovať česká Národná pracovná skupina pre štrukturovaný dialóg s mládežou.

V nedeľu bol program stretnutia zakončený debatou vo formáte World Café, počas ktorej mali účastníci možnosť vyjadriť sa napr. k otázke približovania sa národnej a európskej politiky mladým ľuďom či k európskym témam, ktoré zaujímajú ich rovesníkov.

Predstavené boli aj možnosti ďalšieho zapojenia účastníkov stretnutia do nadchádzajúcich fáz projektu, počas ktorých by sme sa so všetkými účastníkmi stretnutia mládeže radi opäť stretli.

Hlavným cieľom projektu Rozhoduj o Európe je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí vo verejnom dianí, najmä s ohľadom na celoeurópsku úroveň rozhodovania. Zároveň ich zapojiť do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Projekt Rozhoduj o Európe bude pokračovať od januára budúceho roku sériou regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku a vyvrcholí týždennou simuláciou zasadnutia európskych inštitúcií v septembri budúceho roku.

Projekt bol podporený z programu Erasmus+. Projekt realizuje Eutis o.p.s. spolu s Centrom pre európsku politiku. Partnermi projektu sú Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Fotky z podujatia nájdete vo Fotogalérii.

Autor: Michael Murad

Preklad: Michal Haman & Ria Struháriková

Späť