Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Rozhoduj o Evropě: Po celé České republice proběhlo 11 regionálních seminářů

Brno, Praha, 28. 11. 2018 V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky již proběhly v České republice i na Slovensku všechny regionální semináře. Napříč celou Českou republikou jich tentokrát bylo 11 a zúčastnilo se jich celkem 351 středoškoláků z různých škol.

I v letošním roce probíhá již tradiční vzdělávací projekt pro středoškoláky, který nese díky spojení dvou úspěšných aktivit název “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Jednodenní regionální semináře se uskutečnily mezi 9. říjnem a 26. listopadem v 11 krajských městech České republiky: v Brně, Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové, Plzni, Ostravě, Jihlavě, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Olomouci a Liberci. Na aktivity v regionech naváže čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně, které proběhne od 6. do 9. prosince 2018.

Semináře ve vybraných krajských městech byly určeny středoškolským studentům ze všech typů škol a byly zaměřeny jednak na seznámení se s fungováním institucí Evropské unie, tak na diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky se totiž i v letošním roce nese ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží.

Téma pro jednání institucí EU si studenti vybírali sami ze dvou nabízených možností, kdy jednoznačně oblíbenějším návrhem byl zákaz a omezení některých jednorázových plastových výrobků. Reforma autorského práva, která představovala druhou možnost, se sice těšila také zájmu studentů, ale v hlasování ani jednou nezvítězila. Ti nejúspěšnější účastníci v každé z institucí pak získali hodnotné ceny a zároveň automaticky postoupili na modelové zasedání institucí EU do Brna. Přihlašování ale bylo otevřené všem účastníkům regionálních seminářů.

Neméně důležitou součástí každého z regionálních seminářů byl i strukturovaný dialog s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky o různých tématech, která přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností sami studenti. S pozvanými hosty tak mohli diskutovat (a hledat řešení) o různých problémech. Mladí lidé z České republiky nejčastěji vnímali celou řadu problémů zejména ve školství, v dopravě, ve fungování pracovního trhu či v ochraně životního prostředí. Diskutovali jsme ale i o celoevropských problémech, mezi které se řadí např. fake news, migrace, otázka ochrany hranic, či informovanost občanů o Evropské unii. Tímto bychom rádi poděkovali všem hostům, kteří přijali naše pozvání a diskutovali společně s mladými lidmi.

Fotografie ze všech regionálních seminářů naleznete v naší fotogalerii anebo na facebookové stránce projektu.

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Modelové zasedání institucí EU, kterým bude letošní ročník projektu zakončen, bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Autor: Michael Murad, michael.murad@eutis.cz

Späť