Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Prípravné stretnutie projektového tímu

Päťdňová simulácia inštitúcií EÚ v Trenčianskych Tepliciach sa pomaly blíži. Projektový tím informačného a vzdelávacieho projektu Rozhoduj o Európe sa včera spoločne stretol na prípravnom stretnutí v priestoroch Centra pre európsku politiku. Okrem slovenskej časti projektového tímu do Bratislavy prišla aj jeho česká časť. Na začiatku stretnutia projektový tím zrekapituloval doterajší priebeh projektu, najmä 16 regionálnych seminárov, ktoré sa podarili úspešne zrealizovať.

Hlavným bodom programu prípravného stretnutia boli finalizácia prípravy finálneho Modelového zasadnutia inštitúcií EÚ, ktoré sa uskutoční 15.-19.júna v Trenčianskych Tepliciach. Rokovalo sa o podrobnostiach legislatívnych aktov, rokovacích poriadkoch, ako aj o ujasnení úloh členov projektového tímu na Modelovom zasadnutí. Podrobný program celej akcie v Trenčianskych Tepliciach sme pripravili už takmer do finálnej podoby.

Za projektový tím musíme povedať, že sa na Modelové zasadnutie veľmi tešíme, aj keď nás ešte čaká množstvo práce s jeho prípravou. 

 

 

Autori:
Andrea Klimčová & Michal Haman

Späť