Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Projekt Rozhoduj o Európe vstúpil do ďalšej fázy

Bratislava 28.01.2017: Prvými regionálnymi seminármi vstúpil projekt Rozhoduj o Európe do ďalšej fázy. Prvý z regionálnych seminárov sa uskutočnil v pondelok 23. januára 2017 v Brne. Na slovenskej strane nasledoval vo štvrtok 26. januára 2017 prvý regionálny seminár v Bratislave.

Brnianskeho seminára, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Spoločenskej sály radnice Brno-stred, sa zúčastnilo 24 žiakov z brnianskych a juhomoravských stredných škôl. Po úvodnom príhovore a predstavení projektu Michaelom Muradom z EUTISu a Angeliky Gergelovej z brnianskeho Eurocentra prebiehal seminár v troch blokoch. V prvom bloku sa účastníci oboznámili so základnými informáciami z histórie európskej integrácie,  pristupovania Českej republiky do EÚ a s informáciami o fungovaní európskych inštitúcií. Aktivity tohto bloku prebiehali interaktívnou formou,  v rámci ktorej viac hovorili mladí ľudia ako samotní lektori.

Počas druhého bloku mohli nadobudnuté informácie mladí ľudia zužitkovať a viac im porozumieť počas simulácie rokovaní Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu. Témou, ktorú si vopred vybrali bolo vytvorenie spoločnej európskej armády. Spoločné stretnutie Rady a Parlamentu nakoniec Deklaráciu neprijalo, ani po prijatí pozmeňovacích návrhov. Mladí ľudia si však informácie z úvodu vyskúšali v realite rokovania inštitúcií, čo pozitívne ohodnotili v nasledujúcej evaluácii.

Posledným, tretím blokom semináru bol štruktúrovaný dialóg. Počas neho mali mladí ľudia možnosť diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú na miestnej/regionálnej, celonárodnej a európskej úrovni. Osoby s rozhodovacou právomocou pre jednotlivé úrovne boli Martin Landa, starosta mestskej časti Brno-stred, už spomínaný Michael Murad z Katedry politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity a Angelika Gergelová z Eurocentra v Brne. Dialóg priniesol viaceré hodnotné výstupy, ktoré budú postúpené českej Národnej pracovnej skupine pre štruktúrovaný dialóg s mládežou.

Ako to vyzeralo v Bratislave?

Program bratislavského seminára, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 žiakov zo škôl Bratislavského samosprávneho kraja, bol podobný. Aj na tomto seminári si účastníci zvolili rovnakú tému rokovania Rady EÚ ako v Brne. Opäť tak žiaci diskutovali na rokovaní ministrov členských krajín EÚ o spoločnej európskej armáde. Zásadným rozdielom oproti brnianskemu semináru ale bolo to, že žiaci spoločnú deklaráciu k vytvoreniu spoločnej európskej armády napokon prijali.

Počas štruktúrovaného dialógu na bratislavský seminár medzi žiakov prišli štyri osoby s rozhodovacou právomocou – Erik Láštic z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Silvia Hudáčková, asistentka poslankyne NR SR Simony Petrík, Lukáš Pokorný, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a Martin Kuštek z Rady mládeže Bratislavského kraja. V štyroch rôznych skupinách tak žiaci prediskutovali problémy, ktoré sami považujú za dôležité, pričom každý zo žiakov sa zapojil do každej z týchto skupín. Medzi témy, ktoré zaujímajú mladých účastníci bratislavského seminára zaradili napríklad témy životného prostredia, problémy mestskej hromadnej dopravy, ale aj organizáciu kultúrnych podujatí na regionálnej úrovni. Na národnej úrovni bola pre nich problematická téma školstva – ako spôsob výučby, tak aj problematika študentov z horšie situovaných rodín. Na celoeurópskej úrovni sa študenti zhodli na tom, že najväčším problémom je nezamestnanosť mladých.

Fotografie z oboch seminárov si môžete pozrieť na facebookoch projektu – Rozhoduj o Európe / Rozhoduj o Evropě.

Na úspešnom priebehu oboch seminárov sa zhodli ako účastníci, tak projektový tím, ktorý sa teší na ďalších 13 regionálnych seminárov v Českej republike a 7 seminárov na Slovensku.

Projekt realizuje o.p.s. EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Zastúpenie Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku, Katedra politológie FiF UK, Ad hoc, slovenský Štruktúrovaný dialóg a projekt v týchto dňoch získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.


Späť