Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Projekt Rozhoduj o Európe zahájen ve Skalici

Projekt Rozhoduj o Európe byl oficiálně odstartován konáním prvního regionálního semináře, který se uskutečnil 10. prosince 2014 v západoslovenské Skalici. Na soukromou střední odbornou školu Via Humana, která se pro tentokrát ujala role hostitele, zavítala téměř třicítka studentů spolu s pedagogy. Byli mezi nimi zástupci jak z řad místních, tak i z dalších škol ze Skalice a z Bratislavy.

Program regionálního semináře byl zahájen krátkým představením projektu ze strany zástupců organizací Centrum pre európsku politiku a EUTIS, které se na jeho přípravě podílejí. Poté již byla pozornost upřena na problematiku evropské integrace, fungování evropských institucí, možností aktivního zapojení mladých Evropanů do věcí veřejných nebo strukturovaného dialogu. Seminář probíhal formou prezentací ze strany lektorů i diskuzí se studenty, do nichž se mnozí aktivně a s chutí zapojili.

Prostor vyzkoušet si své řečnické dovednosti pak účastníci dostali v závěrečné části, která byla zaměřena na simulaci jednání Rady Evropské unie. Skalická Rada se skládala z ministrů zahraničí jednotlivých členských států a zabývala se velmi aktuální otázkou přijetí sankcí vůči Ruské federaci. Po přednesení pozic jednotlivých států ze strany jejich zástupců bylo zjevné, že se evropské státy dělí na dva tábory – zastánce a odpůrce sankcí. Mezi zastánci nejaktivněji vystupovali ministři zahraničí Německa a Francie, do role lídra skupiny odmítající sankce se pak pasoval zástupce Řecka. Debata byla velmi plodná a padalo v ní množství zajímavých argumentů. Rada ministrů však bohužel nedokázala v omezeném čase nalézt kompromis, a tak závěrečné hlasování dopadlo patem. Lze tedy předpokládat, že se bude tématem sankcí muset zabývat i nadále. Debata by mohla být znovu otevřena již na následujícím regionálním semináři. 

 

Autor: Katka Šustrová

Späť