Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Projekt „Rozhoduj o Európe“ pokračuje, tentokrát na Slovensku

Projekt „Rozhoduj o Európe“ realizovaný od decembra roku 2014 na Slovensku nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v minulých rokoch uskutočnili v Českej republike. Realizuje ho bratislavské Centrum pre európsku politiku spolu s českou organizáciou EUTIS. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach, ktoré sú s ňou spojené a snaha o zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Obe kľúčové aktivity projektu (16 regionálnych seminárov a päťdňová simulácia rokovania inštitúcií Európskej únie) vedú k obohatenie účastníkov o nové skúsenosti a informácie o fungovaní Európskej únie (ďalej EÚ). 

Prvý ročník projektu „Rozhoduj o Európe: model EÚ“ sa uskutočnil v Olomouci v roku 2008. Stredoškoláci v rolách ministrov členských krajín EÚ či poslancov Európskeho parlamentu sa potom do Olomouca  na modelové zasadnutia vracali „rozhodovať“ až do roku 2012. Po celú dobu sa projektový tím (ktorého niektorí členovia sa podieľajú aj na realizácii tohto ročníka) snažil o vytvorenie podmienok, ktoré sú, pokiaľ sa dá, čo najviac podobné skutočným rokovaniam inštitúcií EÚ. V kuloároch sa tak pohybovali lobisti či novinári. Projekt počas týchto rokov podporilo niekoľko významných organizácií a inštitúcií ako napríklad Európsky parlament, Úrad vlády Českej republiky, Zastúpenie EK v ČR, Univerzita Palackého, Konrad Adenauer Stiftung a ďalšie. Projekt podporili aj bývalý český eurokomisár Štefan Fülle, či europoslanec Jan Březina.

Stredoškoláci svojim zapojením do projektu získajú pomocou neformálneho vzdelávania možnosť rozvíjať zručnosti nadväzovaním kontaktov, učením sa argumentovať a formulovať vlastné názory a postoje a rešpektovať názory druhých. Druhým cieľom je rozvoj záujmu zúčastnených mladých ľudí o problematiku európskej integrácie. Cieľovou skupinou sú slovenskí študenti stredných škôl vo veku 15-18 rokov, ktorí majú záujem sa zúčastniť oboch kľúčových aktivít. Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia po celom Slovensku budú pozostávať z interaktívnej prednášky spojenej s diskusiou a zjednodušenej simulácie rokovania vrcholovej inštitúcie EÚ. Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+ a Konrad Adenauer Stiftung. Partnermi projektu okrem Centra pre európsku politiku a EUTISu sú Konrad Adenauer Stiftung a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

Autor: Michael Murad 

Späť