Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Regionálne semináre projektu Rozhoduj o Európe na Slovensku majú ďalší úspešný ročník za sebou

Bratislava, 4. 11. 2018 Tohtoročný projekt „Rozhoduj o Európe“ pozostával z troch regionálnych seminárov, ktoré sa konali 10. októbra 2018 v Prešove, 11. októbra 2018 v Žiari nad Hronom a 23. októbra 2018 v Bratislave.
Stredoškoláci sa hravou formou a vlastným nasadením dozvedali viac o tom ako sa robí európska politika, aké má pravidlá, čo všetko musí pripraviť a urobiť, kým sa schváli smernica na EÚ-úrovni. V zjednodušenej forme si na niekoľko hodín mali možnosť skúsiť na vlastnej koži, čo absolvujú ministri životného prostredia jednotlivých vlád členských krajín EÚ počas rokovania Rady EÚ.

Po skončení simulácie Rady EÚ v skupinách diskutovali o aktuálnych témach, ktoré podľa nich predstavujú najväčšie výzvy pre dnešnú Európsku úniu. Spoločne sa snažili prísť na to ako riešiť problém euroskepticizmu, migrácie, byrokracie či rodovej rovnosti. Všetky tieto témy majú spoločný kameň úrazu, ktorý podľa študentov predstavuje slabý záujem občanov našich krajín (mladších i starších) o dianie v Európskej únii, z toho vyplývajúca nedostatočná informovanosť a predsudky.

Z každého seminára boli vybraní účastníci, ktorí postúpili priamo do Brna na modelové zasadnutie inštitúcií EÚ. Ostatní účastníci mali možnosť uchádzať sa o zostávajúce miesta v Brne napísaním eseje “Ako si predstavuješ podobu EÚ o 10 rokov?“. Stačilo vyplniť prihlasovací formulár na WEBE.

Štvordňová simulácia rokovania Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa uskutoční 6.-9. decembra 2018 v Brne. Za účasti významných hostí z politiky a odborníkov sa študenti budú môcť dozvedieť viac o tom, ako fungujú inštitúcie Európskej únie a politika samotná.

Tešíme sa na ďalšie spoločné objavovanie fungovania tvorby európskych politík žiakmi z Českej i Slovenskej reubliky.

Späť