Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Rozhoduj o Európe pokračuje v novej podobe! Tentokrát spoločne v Českej republike a na Slovensku

Brno, 16.9.2016 Po veľmi úspešnom minuločnom ročníku realizovanom na Slovensku, sa vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ vracia v zásadne pozmenenej podobe aj do Českej republiky. Tentokrát bude celý projekt zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych témach spojených s ich životom v spoločnej Európe a na vzájomný dialóg mladých ľudí s osobami s rozhodovacou právomocou ohľadom týchto tém. Projekt zároveň priblíži rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom v Českej republike a na Slovensku.

Prvý ročník projektu s názvom „Rozhoduj o Európe“ sa uskutočnil už v roku 2008 v Olomouci a od tej doby sa stredoškoláci v rolách európskych politikov do tohto mesta pravidelne vracali až do roku 2012. Na základe potreby zo strany slovenských stredných škôl sa EUTIS podieľal na príprave prvého slovenského ročníka projektu organizovanom Centrom pre európsku politiku, ktorý vyvrcholil modelovým zasadnutím inštitúcií EÚ v Trenčianskych Tepliciach. Do celého projektu sa zapojilo celkom 106 škôl a 582 žiakov, čo projekt zaradilo medzi vôbec najväčšie akcie venované slovenským stredoškolákom.

Aktuálny ročník „Rozhoduj o Európe“ v inovovanej podobe bude oficiálne otvorený na konci novembra v Brne (25. Až 27.11.) stretnutím mládeže z oboch zapojených krajín. Súčasťou programu budú aktivity neformálneho vzdelávania zamerané na poznanie jednotlivých aspektov členstva v EÚ (najmä s ohľadom na potreby mladých ľudí) a debaty s osobami s rozhodovacou právomocou. Nasledovať bude celkom 21 jednodňových regionálnych interaktívnych workshopov. Tie sa od januára do júla budúceho roka uskutočnia vo všetkých regiónoch Českej republiky a Slovenska. Na ne nadviaže vyvrcholonie celého projektu - viacdenné simulované rokovanie inštitúcií Európskej únie za účasti osôb s rozhodovacími právomocami pre vybraných účastníkov z predchádzajúcich fáz projektu. Výsledky projektu budú následne prezentované na záverečnej konferencii v Bratislave.

Projekt realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Počas predošlých ročníkov projekt podporilo niekoľko významných inštitúcií ako napríklad Európsky parlament, Úrad vlády Českej republiky, Zastúpenie Európskej komisie v Českej republike, Univerzita Palackého, Konrad Adenauer Stiftung a ďalší.

Projekt Rozhoduj o Európe bol podporený z programu Erasmus+.

Späť