Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Seminár Rozhoduj o Európe pokračoval, tento krát v Púchove

Seminár Rozhoduj o Európe pokračoval tento krát v Púchove. Zúčastnilo sa ho viac ako 40 študentov stredných škôl. Študenti prekvapili organizátorov svojimi rozsiahlymi vedomosťami o histórii integrácie v Európskej únii, pričom svoje vedomosti potvrdili aj pri poznaní najväčšieho demokratického parlamentu na svete, ktorým je Indický parlament. Po sérii prednášok si študenti vyskúšali, ako prebieha rozhodovanie na úrovni Európskej rady, ktoré bolo sprevádzané veľmi obsiahlou a na argumenty bohatou debatou o sankciách voči Rusku. Žiaci vychádzali z pozícií národných štátov, ktoré reprezentovali. Tieto pozície spestrili vlastnými vedomosťami, pričom viacerí účastníci disponovali slušnými vedomosťami o tejto zložitej problematike.   

Záverečná časť seminára sa venovala štrukturovanému dialógu, v rámci ktorej boli študenti rozdelení do štyroch skupín. Tie predstavovali rôzne úrovne rozhodovania. V týchto skupinách mali určiť najväčšie priority, ktorých spôsob riešenia ich zaujímal. V rámci úrovne obce študenti identifikovali ako najväčšiu problematiku starostlivosť o obecné komunikácie, pričom im bol vysvetlený celý proces rozdelenia na jednotlivé úrovne a možnosti, pomocou ktorých možno zlepšiť starostlivosť o tieto komunikácie. Na úrovni regiónu sa študenti tiež zamerali predovšetkým na oblasť cestných komunikácií. Študentov reprezentujúcich úroveň štátu zaujímali možnosti riešenia dlhodobého problému – nezamestnanosti. Zaujímali sa predovšetkým o to, akým spôsobom prispieva Európska únia  k riešeniu tohto problému.

Skupina zaoberajúca sa úrovňou Európskej únie vyjadrila ako najaktuálnejší problém riešenie imigrácie do EÚ. Študentom bolo vysvetlené, že o tejto téme sa síce hovorí na úrovni Európskej únie, pretože je to v súčasnosti veľmi aktuálna téma, avšak jej riešenie stále ostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov.

 

Autor: Martin Vereš

Späť