Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V Bratislave sa uskutočnilo modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Bratislava, Praha, Brno, 28. 1. 2020 V rámci projektu ,,Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" sa v Bratislave v dňoch 22. až 26. januára 2020, uskutočnilo modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie. Sedemdesiat študentov z Českej republiky a zo Slovenska sa zišlo v jednom z bratislavských hotelov, kde mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami a tiež prevziať úlohu ministrov a europoslancov a riešiť tak skutočné legislatívne návrhy, ktorými sa v nedávnej minulosti zaoberali inštitúcie EÚ.

Celý program odštartoval v stredu, 22. januára v popoludňajších hodinách. Mladí účastníci mali najprv možnosť spoznať sa navzájom pri ice-breakingovej aktivite a následne mohli diskutovať s pozvanými hosťami. Jedným z nich bol aj  Matthias Barner, riaditeľ zastúpenia  Konrad Adenauer Stiftung v Českej republike a na Slovensku. Ten vníma Európu EÚ ako úspech, pretože zažívame dlhé obdobie mieru. Netvrdí, že žijeme v raji, avšak žijeme v jednej z najlepších častí sveta. ,,Máme dve hlavné úlohy. Musíme sa stať viac kompetitívnymi, konkurencieschopnejšími, atraktívnymi, inovatívnymi. Druhou vecou je to, že by sme sa mali snažiť rozvinúť vedomosti a povedomie o EÚ. Bez týchto znalostí sa nemôžeme zapojiť do akejkoľvek poriadnej diskusie o EÚ. Práve preto podporujeme tento projekt, "uviedol Barner, podľa ktorého sa spomínané vedomosti učia najlepšie praktickou cestou.

Ďalším z hostí bol  Ladislav Miko, vedúci  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ten povedal, že akcie tohto typu sú veľmi dôležité, pretože mladí ľudia takto získavajú skúsenosti a znalosti, ktoré potom môžu odovzdávať svojim rovesníkom, ktorí sa o Európsku úniu zas až tak nezaujímajú. ,,Vyskytuje sa celá rada klišé o EÚ a ľudia väčšinou nevedia o čom je reč, netušia ako EÚ funguje," povedal Miko, podľa ktorého v tomto zohrávajú zásadnú úlohu taktiež politici, ktorí si privlastňujú úspechy a prípadné neúspechy hádžu na Brusel a to aj keď sa rokovania sami zúčastňujú.

Následne vystúpil Igor Blahušiak, riaditeľ  Odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR. Ten vyzdvihol význam členstva Českej republiky a Slovenska v EÚ, zameral sa však na trendy verejnej mienky, kde porovnával podporu členstva v EÚ v ČR a na Slovensku. Podľa jeho údajov sa Slováci k EÚ stavajú značne pozitívnejšie. ,,Je potrebné hovoriť o tom, ako by na tom bola Česká republika mimo EÚ. Bola by o tretinu chudobnejšia a významne by zaostávala," vysvetlil. Na Blahušiaka nadviazala  Ludmila Johnová z rovnakej inštitúcie, ktorá predstavila sieť Eurocentier slúžiacich na informovanie verejnosti o EÚ.

Potom k mladým účastníkom prihovoril  Pavol Kukučka  zo  Zastúpenia Európskej komisie v ČR. Ten študentom odporučil, aby sa nebáli sedieť v prvom rade, aby sa nebáli byť videní, pretože ich to môže posunúť ďalej, dozvedieť sa veci, ktoré by sa zo zadných radov nedozvedeli. ,,Podporujem tiež očistenie označenia ,eurohujeři'. Bolo by fajn, oprášiť toto slovo a nehanbiť sa za to, že podporujeme EÚ," povedal Kukučka, ktorý je podľa svojich slov veľkým podporovateľom študentských aktivít, ktoré zväčšujú povedomie a to nielen o význame EÚ.

Poslednou panelistkou bola  Michaela Doležalová  z  Českej rady detí a mládeže (z Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg s mládežou), ktorá vo svojom vystúpení predstavila štruktúrovaný dialóg, ako nástroj pre komunikáciu mladých ľudí s osobami s rozhodovacími právomocami. Uviedla, že štruktúrovaný dialóg funguje na viacerých úrovniach, od obecnej až po medzinárodnú. ,,Keď sa mladí ľudia začnú zaujímať o veci vo svojom meste, s väčšou pravdepodobnosťou sa ich aktivita rozvinie aj na ďalšie, vyššie úrovne," dodala Doležalová, ktorá potom na príklade Youth Goals, ktoré sa dostali do Európskej stratégie pre mládež ako prvá príloha, demonštrovala to, že výstupy štruktúrovaného dialógu naozaj majú potenciál niečo zmeniť v reálnej politike." Rozhodujte o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" je projektom štruktúrovaného dialógu a aj s jeho výstupmi sa bude ďalej pracovať.

Na záver úvodného stretnutia bol prehraný video pozdrav od europoslankyne  Martiny Dlabajové, ktorú veľmi mrzelo, že sa kvôli hektickému programu Európskeho parlamentu nemôže tohtoročného modelového zasadnutia osobne zúčastniť. Vo videu popriala študentom veľa energie a úspechov pri rokovaniach, keď budú oni, čo by ministri a europoslanci, rozhodovať o Európe. ,,Študentom tiež želám, aby si uvedomili, že každé rozhodnutie, ktoré urobia, bude mať nejaký vplyv," uviedla Dlabajová.

Ďalšie diskusná časť sa odohrala v piatok, 24. januára, kedy v dopoludňajších hodinách dorazili na miesto konania skutoční europoslanci  Markéta Gregorová  a  Vladimír Bilčík, aby so študentmi diskutovali o aktuálnych otázkach, prípadne aj mimo európskej úrovne. Do tejto aktivity boli tiež zapojení  Igor Blahušiak  a  Ludmila Johnová  z Odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a  Michaela Doležalová  a  Zuzana Wildová z Českej rady detí a mládeže. V tejto časti riešili mladí účastníci problematiku formálneho a neformálneho vzdelávania, informovanosť o EÚ, budúcnosť a rozširovanie EÚ a tiež to, ako motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o verejné dianie. Následne vystúpila so svojím príspevkom  Lenka Babicová  z Iuventy, ktorá v prezentácii študentom predstavila možnosti, ktoré študentom ponúka program Erasmus+ a tiež Európsky zbor solidarity. Zároveň účastníkov motivovala k tomu, aby sa nebáli a tieto možnosti bez váhania využili.

Popri týchto diskusiách s hosťami, tvorili zásadnú časť programu rokovania v inštitúciách EÚ - Európskom parlamente a Rade EÚ, kde sa študenti vžili do úlohy ministrov členských štátov a europoslancov a riešili dva legislatívne návrhy, ktorými sa inštitúcie EÚ v minulosti reálne zaoberali - smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a nariadení o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Rokovacia časť sa odohrávala priebežne po celý čas modelového zasadnutia. Táto aktivita mala súťažný charakter, kedy v závere akcie dvaja najúspešnejší účastníci z oboch inštitúcií vyhrali okrem iného aj cestu do Bruselu.

Sami účastníci oceňovali jednak možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami, ako aj samotnú simuláciu rokovacích orgánov EÚ. Za všetkých to zhrnula Monika Matoušková: ,,Projekt ako taký by som určite hodnotila pozitívne. Podľa môjho názoru, bol celý projekt dobre zorganizovaný. Hrozne sa mi páčilo, že sme mali možnosť stretnúť sa a diskutovať s europoslankyňou Gregorovou a ďalšími zaujímavými hosťami, ktorých sme sa mohli opýtať na to, čo nás zaujímalo a nemuseli sme napríklad čakať na to, či nám odpovie na mail."  Daniel Saberi dodáva: „Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne a seriózne, zároveň sme si užili kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ.“

Projekt je realizovaný všeobecne prospešnou spoločnosťou EUTIS a Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a zastúpením Európskej komisie v SR. Partnermi projektu sú Konrad-Adenauer-Stiftung, Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg s mládežou, Europe Direct Česká republika a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Mediálnym partnerom projektu v Českej republike je portál Euroskop.cz. Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+. Ďalšie informácie nájdete na webe www.rozhodujoeurope.sk a na facebookovej stránke.

Autori: Jan Jakovljević a Michael Murad, Eutis, o.p.s.

 

28. 1. 2020 V rámci projektu ,,Rozhoduj o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" sa v Bratislave v dňoch 22. až 26. januára 2020, uskutočnilo modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie. Sedemdesiat študentov z Českej republiky a zo Slovenska sa zišlo v jednom z bratislavských hotelov, kde mali možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami a tiež prevziať úlohu ministrov a europoslancov a riešiť tak skutočné legislatívne návrhy, ktorými sa v nedávnej minulosti zaoberali inštitúcie EÚ.

Celý program odštartoval v stredu, 22. januára v popoludňajších hodinách. Mladí účastníci mali najprv možnosť spoznať sa navzájom pri ice-breakingovej aktivite a následne mohli diskutovať s pozvanými hosťami. Jedným z nich bol aj  Matthias Barner, riaditeľ zastúpenia  Konrad Adenauer Stiftung v Českej republike a na Slovensku. Ten vníma Európu EÚ ako úspech, pretože zažívame dlhé obdobie mieru. Netvrdí, že žijeme v raji, avšak žijeme v jednej z najlepších častí sveta. ,,Máme dve hlavné úlohy. Musíme sa stať viac kompetitívnymi, konkurencieschopnejšími, atraktívnymi, inovatívnymi. Druhou vecou je to, že by sme sa mali snažiť rozvinúť vedomosti a povedomie o EÚ. Bez týchto znalostí sa nemôžeme zapojiť do akejkoľvek poriadnej diskusie o EÚ. Práve preto podporujeme tento projekt, "uviedol Barner, podľa ktorého sa spomínané vedomosti učia najlepšie praktickou cestou.

Ďalším z hostí bol  Ladislav Miko, vedúci  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ten povedal, že akcie tohto typu sú veľmi dôležité, pretože mladí ľudia takto získavajú skúsenosti a znalosti, ktoré potom môžu odovzdávať svojim rovesníkom, ktorí sa o Európsku úniu zas až tak nezaujímajú. ,,Vyskytuje sa celá rada klišé o EÚ a ľudia väčšinou nevedia o čom je reč, netušia ako EÚ funguje," povedal Miko, podľa ktorého v tomto zohrávajú zásadnú úlohu taktiež politici, ktorí si privlastňujú úspechy a prípadné neúspechy hádžu na Brusel a to aj keď sa rokovania sami zúčastňujú.

Následne vystúpil Igor Blahušiak, riaditeľ  Odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR. Ten vyzdvihol význam členstva Českej republiky a Slovenska v EÚ, zameral sa však na trendy verejnej mienky, kde porovnával podporu členstva v EÚ v ČR a na Slovensku. Podľa jeho údajov sa Slováci k EÚ stavajú značne pozitívnejšie. ,,Je potrebné hovoriť o tom, ako by na tom bola Česká republika mimo EÚ. Bola by o tretinu chudobnejšia a významne by zaostávala," vysvetlil. Na Blahušiaka nadviazala  Ludmila Johnová z rovnakej inštitúcie, ktorá predstavila sieť Eurocentier slúžiacich na informovanie verejnosti o EÚ.

Potom k mladým účastníkom prihovoril  Pavol Kukučka  zo  Zastúpenia Európskej komisie v ČR. Ten študentom odporučil, aby sa nebáli sedieť v prvom rade, aby sa nebáli byť videní, pretože ich to môže posunúť ďalej, dozvedieť sa veci, ktoré by sa zo zadných radov nedozvedeli. ,,Podporujem tiež očistenie označenia ,eurohujeři'. Bolo by fajn, oprášiť toto slovo a nehanbiť sa za to, že podporujeme EÚ," povedal Kukučka, ktorý je podľa svojich slov veľkým podporovateľom študentských aktivít, ktoré zväčšujú povedomie a to nielen o význame EÚ.

Poslednou panelistkou bola  Michaela Doležalová  z  Českej rady detí a mládeže (z Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg s mládežou), ktorá vo svojom vystúpení predstavila štruktúrovaný dialóg, ako nástroj pre komunikáciu mladých ľudí s osobami s rozhodovacími právomocami. Uviedla, že štruktúrovaný dialóg funguje na viacerých úrovniach, od obecnej až po medzinárodnú. ,,Keď sa mladí ľudia začnú zaujímať o veci vo svojom meste, s väčšou pravdepodobnosťou sa ich aktivita rozvinie aj na ďalšie, vyššie úrovne," dodala Doležalová, ktorá potom na príklade Youth Goals, ktoré sa dostali do Európskej stratégie pre mládež ako prvá príloha, demonštrovala to, že výstupy štruktúrovaného dialógu naozaj majú potenciál niečo zmeniť v reálnej politike." Rozhodujte o Európe - Staň sa na deň tvorcom európskej politiky" je projektom štruktúrovaného dialógu a aj s jeho výstupmi sa bude ďalej pracovať.

Na záver úvodného stretnutia bol prehraný video pozdrav od europoslankyne  Martiny Dlabajové, ktorú veľmi mrzelo, že sa kvôli hektickému programu Európskeho parlamentu nemôže tohtoročného modelového zasadnutia osobne zúčastniť. Vo videu popriala študentom veľa energie a úspechov pri rokovaniach, keď budú oni, čo by ministri a europoslanci, rozhodovať o Európe. ,,Študentom tiež želám, aby si uvedomili, že každé rozhodnutie, ktoré urobia, bude mať nejaký vplyv," uviedla Dlabajová.

Ďalšie diskusná časť sa odohrala v piatok, 24. januára, kedy v dopoludňajších hodinách dorazili na miesto konania skutoční europoslanci  Markéta Gregorová  a  Vladimír Bilčík, aby so študentmi diskutovali o aktuálnych otázkach, prípadne aj mimo európskej úrovne. Do tejto aktivity boli tiež zapojení  Igor Blahušiak  a  Ludmila Johnová  z Odboru komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a  Michaela Doležalová  a  Zuzana Wildová z Českej rady detí a mládeže. V tejto časti riešili mladí účastníci problematiku formálneho a neformálneho vzdelávania, informovanosť o EÚ, budúcnosť a rozširovanie EÚ a tiež to, ako motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o verejné dianie. Následne vystúpila so svojím príspevkom  Lenka Babicová  z Iuventy, ktorá v prezentácii študentom predstavila možnosti, ktoré študentom ponúka program Erasmus+ a tiež Európsky zbor solidarity. Zároveň účastníkov motivovala k tomu, aby sa nebáli a tieto možnosti bez váhania využili.

Popri týchto diskusiách s hosťami, tvorili zásadnú časť programu rokovania v inštitúciách EÚ - Európskom parlamente a Rade EÚ, kde sa študenti vžili do úlohy ministrov členských štátov a europoslancov a riešili dva legislatívne návrhy, ktorými sa inštitúcie EÚ v minulosti reálne zaoberali - smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a nariadení o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Rokovacia časť sa odohrávala priebežne po celý čas modelového zasadnutia. Táto aktivita mala súťažný charakter, kedy v závere akcie dvaja najúspešnejší účastníci z oboch inštitúcií vyhrali okrem iného aj cestu do Bruselu.

Sami účastníci oceňovali jednak možnosť stretnúť sa so zaujímavými hosťami, ako aj samotnú simuláciu rokovacích orgánov EÚ. Za všetkých to zhrnula Monika Matoušková: ,,Projekt ako taký by som určite hodnotila pozitívne. Podľa môjho názoru, bol celý projekt dobre zorganizovaný. Hrozne sa mi páčilo, že sme mali možnosť stretnúť sa a diskutovať s europoslankyňou Gregorovou a ďalšími zaujímavými hosťami, ktorých sme sa mohli opýtať na to, čo nás zaujímalo a nemuseli sme napríklad čakať na to, či nám odpovie na mail."  Daniel Saberi dodáva: „Samotné rokovania mi prišli zaujímavé. I napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohli zdať veľmi formálne a seriózne, zároveň sme si užili kopec zábavy. Túto akciu vnímam vynikajúco a určite by som sa chcel zúčastniť aj o rok. Ľudia, ktorí sa rokovaní zúčastnili majú záujem diskutovať a riešiť problémy nielen Európskej únie, ale aj celého sveta. Títo ľudia sú zároveň budúcnosťou EÚ.“

Projekt je realizovaný všeobecne prospešnou spoločnosťou EUTIS a Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a zastúpením Európskej komisie v SR. Partnermi projektu sú Konrad-Adenauer-Stiftung, Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg s mládežou, Europe Direct Česká republika a Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. Mediálnym partnerom projektu v Českej republike je portál Euroskop.cz. Projekt je spolufinancovaný z programu Erasmus+. Ďalšie informácie nájdete na webe www.rozhodujoeurope.sk a na facebookovej stránke.

Autori: Jan Jakovljević a Michael Murad, Eutis, o.p.s.

 

Späť