Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V Brne sa rozhodovalo o Európe

Bratislava, 29. 9. 2017 V pondelok 18. septembra začalo v popoludňajších hodinách v brnianskom hoteli Continental modelové zasadnutie inštitúcií Európskej únie. Bohatý program, ktorý pre takmer 70 stredoškolských žiakov z celého Slovenska a Českej republiky pripravili organizátori, odštartovala o 17-tej hodine panelová diskusia. Pozvanie na ňu prijali: Jána Vitula (zástupca hajtmana Juhomoravského kraja); Petr Hladík (prvý zástupca primátora mesta Brno); Michal Doležel (radný mestskej časti Brno-stred); Igor Blahušiak (Odbor komunikácie o európskych záležitostiach, Úrad vlády ČR); Lenka Korábková (Strukturovaný dialog s mládeží); a tiež Libor Rouček (bývalý podpredseda Európskeho parlamentu). „Treba občanov viac vzdelávať v tejto oblasti. Napríklad semináre ako Rozhoduj o Európe sú úplne ideálne,“ nechal sa počuť Rouček s tým, že iba tak sa dá zabrániť tendenciám niektorých ľudí prirovnávať Európsku úniu k Sovietskemu zväzu.

Počas zvyšku týždňa simulovali žiaci rokovanie Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu, kde debatovali o prijatí všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a o vytvorení Európskej pohraničnej stráže. Rovnako tak sa ale počas diskusií s europoslancami (na podujatí sa ešte zúčastnili Ivan Štefanec, Olga Sehnalová a Jiří Pospíšil) a ďalšími hosťami vrátili aj k výstupom z regionálnych seminárov, ktorých sa dokopy konalo 22 vo všetkých slovenských a českých krajoch. Regionálnych seminárov sa zúčastnilo spolu 75 osôb s rozhodovacou právomocou a viac ako 650 žiakov stredných škôl. Okrem zoznámenia sa s fungovaním Európskej únie bol súčasťou regionálnych seminárov aj štruktúrovaný dialóg s mládežou, v rámci ktorého diskutovali žiaci nielen o regionálnych problémoch, ale aj o tom, čo sami vnímajú za negatívne na úrovni Európskej únie. Celý projekt uzavrie záverečná konferencia 10. novembra 2017 v Bratislave, kde budú predstavené výstupy zo všetkých častí projektu.

Projekt Rozhoduj o Európe realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Projekt bol podporený z programu Erasmus+. Partnermi projektu na Slovensku sú Konrad Adenauer Stiftung, Ad hoc, slovenský Štruktúrovaný dialóg a projekt získal oficiálnu záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

Späť