Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V Krupine pokračovala šnúra seminárov Rozhoduj o Európe

Seminár v Krupine otvoril príhovorom riaditeľ gymnázia Andreja Sládkoviča, v ktorého priestoroch sa seminár realizoval. Na seminár okrem domácich prišli žiaci zo škôl z Banskej Bystrice, Detvy, Lučenca, Levíc či Banskej Štiavnice. Počas úvodnej prezentácie sa prezentujúci snažili vzbudiť záujem žiakov interaktívnym zapájaním účastníkov, čo sa im aj podarilo. Aktivita žiakov bola odmeňovaná pravými cukríkmi z Ukrajiny.

Po prestávke sa pokračovalo druhou časťou seminára, kde boli predstavené možnosti zapojenia občanov do verejného života a pomocou štatistík poukázané na to, ako sa v realite málo do verejného života zapájame. Následne si účastníci vyskúšali štruktorovaný dialóg a opäť interaktívnou aktivitou sa so žiakmi identifikovali problémy, ktoré ich trápia. Nasledovala spoločná diskusia o možnostiach riešenia týchto problémov. Zaujímavosťou Krupiny bolo, že mladí ľudia tu tak výrazne nepociťujú problém nezamestnanosti. Stojí za tým fakt, že priemyselný park v Krupine je obsadený niekoľkými firmami, ktoré mestu aj širšiemu okoliu poskytujú veľmi slušnú zamestnanosť. Mladých trápili nedostatočne financované sektory, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Nedostatok financií v školstve, v oblasti budovania cestnej infraštruktúry či obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Mladí ľudia v Krupine, tak ako aj v iných mestách po Slovensku, majú svoje veľmi špecifické problémy.

V záverečnej časti seminára sa účastníci zahrali na zasadnutie Rady ministrov. Žiaci si vyskúšali zložitosť hľadania konsenzu o dôležitej zahraničnopolitickej otázke. Viacerí si vyskúšali prezentovanie a obhajovanie pozícií krajín, s ktorými oni nesúhlasili. Takáto hra je dôležitá pre pochopenie argumentov oboch strán, žiaci si vyskúšali ako funguje diskusia na jednej z najvyšších politických úrovní. Aj napriek tomu, že sa ku konsenzu nedopracovali, mnohí si z tejto aktivity vzali poučenie o tom, aké je vyjednávanie a diskusia medzi štátmi zložitým procesom.  

 

Autor: Michal Haman

Späť