Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

V poradí ôsmy regionálny seminár sa konal v Brezne

V poradí ôsmy regionálny seminár v rámci projektu Rozhoduj o Európe sa uskutočnil 11. marca 2013 v Brezne v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb. Seminár otvorila svojím privítaním a príhovorom riaditeľka školy za účasti štyridsiatich študentov, ktorých doprevádzali ich pedagógovia. Žiaci zastupovali školy nie len z Brezna, ale aj z  Banskej Bystrice, Detvy či Veľkého Krtíša.

Po úvodnom príhovore organizátori projektu predstavili žiakom program regionálneho seminára. Priebeh seminára spočíval v jednotlivých blokoch, ktorých cieľom bolo interaktívnym spôsobom prezentovať žiakom  koncept európskej integrácie, súčasnú inštitucionálnu podobu EÚ, ako aj otázku členstva SR v EÚ. Okrem toho, žiaci mali možnosť aktívne sa zapájať do diskusií v rámci štrukturovaného dialógu, ktorý bol taktiež súčasťou programu. V rámci spomínaného dialógu, žiaci predstavili dlhotrvajúce problémy v rámci ich obce a regiónu, pričom im boli vysvetlené možné riešenia týchto problémov. Žiaci si uvedomili, že pasívny postoj k problémom nie je riešením. Naopak, veľa sa dá dosiahnuť pomocou vlastnej iniciatívy, dokonca je možné dopomôcť k vyriešeniu možných problémov v ich obci alebo regióne. Ako hlavné problémy identifikovali žiaci v Brezne školstvo a to najmä nedostatočne materiálno-technické vybavenie škôl a dopravu, najmä kvôli nedostatočnej mimo mestskej doprave, ktorá komplikuje ich cestovanie do väčších miest.  

Na záver spoločného stretnutia žiakov čakalo modelové zasadnutie Rady, kde si vyskúšali, ako prebieha samotné zasadnutie a proces rozhodovania. Každý zo žiakov zastupoval národnú pozíciu v otázke sankciovania Ruska zo strany Európskej Únie. Úloha žiakov v pozícii ministrov nebola jednoduchá. Museli preukázať argumenty na obhajobu svojej pozície aj napriek tomu, že sa s nimi nemuseli osobne stotožňovať. 

 

Autor: Andrea Klimčová

Späť