Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Záverom k Rozhoduj o Európe

Aktivity projektu „Rozhoduj o Európe“ boli oficiálne ukončené posledným dňom Modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie, ktorý prebiehal v Trenčianskych Tepliciach v priestoroch hotela Most Slávy. V rámci simulácie rokovania, úlohy poslankýň, poslancov Európskeho parlamentu a ministeriek a ministrov Rady EÚ sa zhostili študenti reprezentujúci stredné školy z celého Slovenska.

Do projektu sa zapojilo 106 škôl a 582 žiakov stredných škôl, čo tento projekt zaraďuje medzi najväčšie podujatia pre stredoškolákov v tomto školskom roku. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom, učiteľom, ktorí sa zúčastnili regionálnych seminárov a Modelového zasadnutia inštitúcií EÚ. Riaditeľom, ktorí umožnili študentom a učiteľom zúčastniť sa nášho projektu. A zvlášť ďakujeme vedeniu tých škôl, ktoré umožnili realizáciu regionálnych seminárov na ich školách.

Poďakovanie patrí hosťom, ktorí prijali pozvanie a vystúpili v rámci jednotlivých prednášok a štruktúrovaného dialógu počas druhého dňa modelového zasadnutia. Ďakujeme Zuzane Gabrižovej, šéfredaktorke Euractiv.sk, ktorá detailne, výstižne a prínosne priblížila študentom problematiku tabakovej a roamingovej regulácie ako hlavných agend päťdňovej simulácie. V rámci štruktúrovaného dialógu, študenti diskutovali so zástupcami politík na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Ďakujeme vedúcemu Zastúpenia Komisie na Slovensku Dušanovi Chrenekovi, Soni Mellak z Informačnej kancelárie európskeho parlamentu, bývalému primátorovi Ilavy Pavlovi Čiernikovi a poslancovi za VÚC Bratislava Lukášovi Pokornému. Taktiež ďakujeme hosťom z Ukrajiny, ktorí obohatili náš program, predovšetkým pedagógovi Alexandrovi Herehovi z Právnického lýcea v Odese za vecnú diskusiu týkajúcu sa súčasnej situácie na Ukrajine.

Veľké ďakujem patrí europoslancovi Ivanovi Štefancovi, ktorý sa zúčastnil posledného dňa simulácie. Študenti veľmi efektívne využili jeho prítomnosť a najmä možnosť diskusie, pričom prví traja najlepší študenti získali od europoslanca zájazd do Bruselu, pretože aktívnym spôsobom obhájili svoje pozície ako poslanci či ministri európskych inštitúcií.

Projekt Rozhoduj o Európe realizovala slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS. Projekt bol financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Mezinárodní politologický ústav Masarykovej univerzity v Brne poskytol publikácie a Europe Direct v Trenčíne vďačíme za vecné dary, ktoré dostali ocenení študenti. Hotel Most slávy venoval víkendový pobyt pre najlepšiu účastníčka „Modelu“.

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii celého projektu. 

Späť