Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Fázy projektu

1. Medzinárodné česko-slovenské stretnutie mládeže „Rozhoduj o Evropě: začíname“ (1. – 3.júla 2019)
  • Stretnutie je určené hlavne účastníkom z minulých ročníkov. Pripravený je bohatý a rôznorodý program, pozostávajúci z celej rady aktivít neformálneho vzdelávania a stretnutia so zaujímavými hosťami. Účastníci budú mať zároveň jedinečnú príležitosť stať sa členmi tímu, ktorý bude pripravovať nový ročník projektu!
2. Regionálne semináre (8 na Slovensku, 12 v Českej republiky; október, november a december 2019)
  • Jednodňové regionálne semináre v 8 mestách na Slovensku a v 12 mestách v Českej republike a  sú určené stredoškolákom zo všetkých typov škôl. Každý z regionálnych seminárov bude pozostávať z dvoch častí – zjednodušenej simulácie rokovania Rady EÚ a Európskeho parlamentu a debaty s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Traja najúspešnejší účastníci simulácie Rady EÚ a Európskeho parlamentu získajú hodnotné ceny a najlepší zástupcovia z oboch inštitúcií zároveň automaticky postúpia na päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ na Slovensku. Možnosť prihlásiť sa na modelové zasadnutie však budú mať všetci, ktorí sa regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku zúčastnili!
3. Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ (Slovensko, január 2020)
  • Vyvrcholenie celého projektu - päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ za účasti významných hostí, ktoré tentokrát prebehne na konci januára 2020 na Slovensku. Modelové zasadnutie Rady EÚ a Európskeho parlamentu prebehne za účasti významných hostí z radov politikov a odborníkov. Jednanie inštitúcií EÚ bude pripravené tak, aby čo najviac zodpovedalo realite a študenti sa tak hravou formou zoznámia s rozhodovaním na európskej úrovni. Na modelové zasadnutie inštitúcií EÚ postúpia automaticky najúspešnejší účastníci z regionálnych seminárov. Možnosť prihlásiť sa na modelové zasadnutie však budú mať všetci, ktorí sa regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku zúčastnili! Účastníci budú vybraní na základe eseje, ktorú napíšu na jednu z dvoch zadaných tém.
4. Záverečná konferencia (Česká republika, marec 2020)
  • Jednodňová konferencia, na ktorej sami účastníci predstavia politikom a odborníkom výstupy zo všetkých predchádzajúcich fáz projektu.