Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Kontakty

Svoje otázky smerujte na maily organizátorov:

Tomáš Madleňák madlenak@sfpa.sk (vedúci projektu a hlavná kontaktná osoba)
Tatiana Chovancová chovancova@sfpa.sk (koordinátor projektu na Slovensku)
Michael Murad michael.murad@eutis.cz (koordinátor projektu v Českej republike)