Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Kontakty

Svoje otázky smeruje na adresu projekty@cep.sk, prípadne na maily organizátorov:

Roman Badík roman.badik@eutis.cz (vedúcí projektu)
Ria Struháriková ria@cep.sk (hlavná kontaktná osoba na Slovensku)
Kamil Sládek kamil@cep.sk (koordinátor projektu na Slovensku)
Michael Murad michael.murad@eutis.cz (koordinátor projektu v Českej republike)