Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

O projekte

Chceš sa dozvedieť viac (nie len) o európskej politike? Chceš si vyskúšať, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ alebo priamo občanov v Európskom parlamente? Chceš, aby bolo tvoj hlas v Európe počuť?

Toto všetko Ti ponúka nový ročník Rozhoduj o Európe!

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je unikátnou kombináciou stretnutí mládeže, jednodenných interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich stretnutia a diskusie s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Projekt je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl z celej Českej republiky a Slovenska, zároveň približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom z oboch štátov.

Nový ročník projektu zahájime stretnutím mladých ľudí z Česka a Slovenska pri Olomouci (1. – 3. júla 2019). V priebehu októbra, novembra a decembra roku 2019 sa v Českej republike a na Slovensku uskutočnia jednodňové interaktívne semináre. Na tie na konci januára 2020 nadviaže päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ za účasti významných hostí, ktoré tentokrát prebehne na Slovensku. Celý ročník projektu v školskom roku 2019/2020 zakončíme v marci na jednodňovej konferencii v Českej republike!

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, prostredníctvom zapojenia viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Rovnako sa usilujeme o dosiahnutie vyššej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie a o prepojenie aktívnych mladých ľudí, nie len v rámci regiónov, ale i celej Českej republiky a Slovenska.

Projekt pozostáva z rôznych druhov aktivít, ktoré predstavujú pre účastníkov unikátnu kombináciu informovanej debaty s politikmi a ďalšími osobami s rozhodovacou právomocou, sprevádzanou simuláciou zasadnutia inštitúcií EÚ.

Medzinárodné stretnutie mladých ľudí z Českej republiky a Slovenska „Rozhoduj o Európe: začíname“, pri Olomouci (1. – 3. júla 2019), je určené hlavne účastníkom projektu z minulých ročníkov. Pripravený je bohatý a rôznorodý program, pozostávajúci z celej rady aktivít neformálneho vzdelávania. Účastníci budú mať zároveň jedinečnú príležitosť stať sa členmi tímu, ktorý bude pripravovať nový ročník projektu!

V priebehu októbra, novembra a decembra roku 2019 sa po celej Českej republike a Slovensku uskutočnia jednodňové interaktívne semináre. Regionálne semináre prebehnú v 12 mestách v Českej republike a v 8 mestách na Slovensku. Semináre sú určené stredoškolákom zo všetkých typov škôl. Každý z regionálnych seminárov bude pozostávať z dvoch častí – zjednodušenej simulácie rokovania Rady EÚ a Európskeho parlamentu a debaty s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Vyvrcholením celého projektu bude päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ, za účasti významných hostí, ktoré prebehne na konci januára 2020 na Slovensku. Modelové zasadnutie Rady EÚ a Európskeho parlamentu prebehne za účasti významných hostí z radov politikov a odborníkov. Jednanie inštitúcií bude pripravené tak, aby čo najviac zodpovedalo realite a študenti sa tak hravou formou zoznámia s rozhodovaním na európskej úrovni. Na modelové zasadnutie inštitúcií EÚ postúpia automaticky najúspešnejší účastníci z regionálnych seminárov. Možnosť prihlásiť sa na modelové zasadnutie však budú mať všetci, ktorí sa regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku zúčastnili! Účastníci budú vybraní na základe eseje, ktorú napíšu na jednu z dvoch zadaných tém.

Celý ročník projektu v školskom roku 2019/2020 ukončíme v marci na jednodňovej konferencií v Českej republike!

Projekt je realizovaný Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a všeobecne prospešnou spoločnosťou EUTIS (Brno), v spolupráci s Centrom pre európsku politiku (Bratislava), Odborom komunikácie o európskych záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Európskej komisie v ČR. Partnermi projektu sú Národná pracovná skupina pre štruktúrovaný dialóg s mládežou (Česká republika) a Europe Direct Česká republika. Projekt je ko-financovaný z programu Erasmus+.