Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

O projekte

Chceš sa dozvedieť viac (nielen) o európskej politike? Chceš si vyskúšať, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ? Chceš, aby bol Tvoj hlas v Európe počuť?

Toto všetko Ti ponúka nový ročník Rozhoduj o Európe!

Vzdelávací projekt Rozhoduj o Európe je kombináciu jednodňových interaktívnych seminárov v regiónoch a simulácie zasadania inštitúcií Európskej únie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mládeže v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych európskych témach a na ich stretávanie sa a diskusie s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života. Projekt určený pre stredoškolákov zo všetkých typov škôl z celej Českej republiky a zo Slovenska zároveň približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie mládeži z oboch krajín.

Počas októbra a novembra sa v Českej republike a na Slovensku uskutočnia jednodňové interaktívne semináre. Na tie nadviaže v dňoch 6. až 9. decembra 2018 štvordňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Brne za účasti významných hostí.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí prostredníctvom zapojenia väčšieho množstva mladých ľudí do rozhovorov o politike a spoločenských otázkach. Rovnako tak sa usilujeme o dosiahnutie hlbšej informovanosti o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie a o prepojenie aktívnych mladých ľudí nielen v rámci regiónov, ale aj celej Českej republiky a Slovenska.

Prvou časťou projektu sú regionálne semináre, ktoré prebehnú v jedenástich mestách Českej republiky a v troch mestách na Slovensku. Semináre sú určené stredoškolákom zo všetkých typov škôl. Každý z regionálnych seminárov na Slovensku bude pozostávať z dvoch častí: zjednodušenej simulácie rokovania Rady EÚ a debaty s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Vyvrcholením celého projektu bude štvordňová simulácia rokovania Rady EÚ a Európskeho parlamentu za účasti významných hostí z radov politikov a odborníkov (Brno 6.-9.12.2018). Rokovanie inštitúcií EÚ bude pripravené tak, aby čo najviac zodpovedalo realite a študenti sa tak hravou formou zoznámili s rozhodovaním na európskej úrovni.

Na modelové zasadnutie inštitúcií EÚ automaticky postúpia najúspešnejší účastníci z regionálnych seminárov. Možnosť prihlásiť sa na modelové zasadnutie ale budú mať všetci, ktorí sa regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku zúčastnia. Účastníci budú vyberaní na základe eseje, v ktorej opíšu svoju predstavu o podobe Európskej únie o 10 rokov.

Projekt Rozhoduj o Európe na Slovensku realizuje Centrum pre európsku politiku v Bratislave v úzkej spolupráci Eutis, o.p.s. Brno. Partnerom projektu na Slovensku je Konrad Adenauer Stiftung. Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Brne, ktorým bude tohtoročný ročník projektu zakončený je podporené z programu Erasmus+.