Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Projektový tým

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/badik.jpg

Roman Badík vyštudoval na Katedre politológie a európskych štúdí na Univerzite Palackého v Olomouci. V organizácii EUTIS pôsobí od roku 2006, spočiatku na pozícii projektového manažéra a od roku 2011 na pozícii riaditeľa organizácie. Stál pri zrode projektov Rozhoduj o Európe, EU-WEEK-END a Stredoškolská politologická konferencia, ktoré boli finančne podporené Úradom vlády ČR, Európskym parlamentom, Zastúpením Európskej komisie v ČR či nadáciou Konrada Adenauera. Okrem EUTISu pôsobil ako projektový manažér v poradenskej spoločnosti zaoberajúcej sa štrukturálnymi fondami EÚ, ako vedúci projektový manažér v Stredoeurópskom technologickom inštitúte a v súčasnosti pôsobí ako vedúci Odboru výzkumu na Masarykovej univerzite. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, vysokohorská turistika a beh.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Chovancova Tatiana.jpg

Tatiana Chovancová študovala Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Jeden semester strávila na študijnom pobyte v Taliansku – na Universita di Bologna. V štúdiu sa najviac venovala politickej filozofii a krajinám západného Balkánu, kde rada a pravidelne cestuje. V poslednom ročníku vysokej školy stážovala v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), kde od skončenia vysokej školy pôsobí. Občasne sa tiež pracuje ako prekladateľka a copywriterka. Venuje sa aj práci s mládežou, či už formou organizovania projektu Rozhoduj o Európe, doučovania jazykov, či v minulosti organizovania športových krúžkov. Najviac ju teší cestovanie (Balkán, južanské štáty), cvičenie (HIIT, silové cvičenie) a knihy (beletria, psychológia, ekonómia).

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Timea_EUTIS.jpg

Tímea Červeňová je študentka bakalárskeho programu Európske štúdiá a Bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej univerzite. Na jeseň 2018 absolvovala zahraničný študijný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ na Tallinn University . S EUTISom aktívne spolupracuje do roku 2019 a od účasti na projekte Rozhoduj o Európe v roku 2015 sa akívne zaujíma o témy spojené s EU a ich vhodnému sprostredkovaniu pre mladých ľudí. Vo voľnom čase sa aktívne venuje dobrovoľníckym aktivitám, event managementu a turistike.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Kovac_Patrik.jpg

Patrik Kováč pôsobí ako výskumný spolupracovník a projektový koordinátor v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politku (SFPA) v rámci programu Európske štúdiá. Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je odborným garantom diskusného cyklu Café Európa a vedúcim projektového tímu Rozhoduj o Európe na Slovensku. V rokoch 2012 až 2016 bol predsedom mládežníckeho občianskeho združenia Ad hoc, ktoré sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou. Vo voľnom čase sa venuje manželke, synovi a priateľom. Rád jazdí na bicykli, hrá tenis a futbal.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Madlenak Tomas.jpg

Tomáš Madleňák vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval pre online portál o Európskej únii EURACTIV.sk a od roku 2016 pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Venuje sa výskumu EÚ - najmä súčasnej debaty o budúcnosti Únie a taktiež jej politike rozširovania ( najmä na západnom Balkáne). Taktiež organizuje diskusie Café Európa a rád spolupracuje s organizáciami CEP a EUTIS na ich projektoch. Okrem toho rád varí (jeho špecialitou je indické kari), číta knihy, cestuje a šoféruje svoj starý kabriolet.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Michael Murad.jpg

Michael Murad je absolventom práva a bezpečnostných a stretegických štúdií na Masarykovej univerzite. V súčastnosti pokračuje v doktorantskom štúdiu na tej istej univerzite na Katedre politológie na Fakulte sociálnych štúdií. V roku 2011 strávil semester na univerzite v holandskom Utrechte. Pre organizáciu EUTIS pracuje už od roku 2009 na mnohých projektoch, od 2011 v pozícii projektového manažéra. V minulosti úzko spolupracoval s ďalšími neziskovými organizáciami či napríklad strediskami Europe Direct. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, literatúra a prechádzky po horách.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/sladek.jpg

Kamil Sládek, absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, odbor etnológia a história. V CEPe pôsobí od roku 1999, realizoval viaceré projekty na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Bosne a Hercegovine a na Ukrajine. V súčasnosti je predsedom CEPu. Zaujíma sa o stredoveké dejiny a architektúru, má rád turistiku a rád bicykluje.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/sustrova.jpg

Kateřina Šustrová je absolventkou magisterského štúdia politológie na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. V súčasnej dobe pracuje ako projektová koordinátorka v organizácii Aspen Institute Prague. S EUTISom spolupracuje od roku 2014 na projektoch neformálneho občianskeho vzdelávania, ktorému by sa chceli venovať aj do budúcna. Aj preto momentálne dokončuje pedagogické štúdium pre učiteľku strednej školy. Venuje sa tiež celej rade dobrovoľníckych aktivít, od výuky češtiny pre cudzincov po spoluprácu so Židovským múzeom v Prahe. Baví ju štúdium cudzých jazykov, cestovanie a poznávanie nových kultúr.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/struharikova.jpg
Ria Struháriková je čerstvou absolventkou magisterského štúdia politológie na Filozofickej fakulte Univerzity komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Krakove. Počas štúdia na univerzite pracovala v Centre pre európsku politiku, pričom sa najviac angažovala v práci so študentmi stredných škôl. Najlepšie si oddýchne pri dobrej literatúre, rada zájde do divadla alebo do kina. Do bežného života sa snaží čo najviac zakomponovať cestovanie a objavovanie nového.
 tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Suchova Monika_2.jpeg

Monika Šuchová je študentkou politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa okrem zbierania dát na bakalársku prácu a venuje aj aktivitám Centra pre európsku politiku ako stážistka. Okrem toho pracuje aj pre regionálnu televíziu.
Voľný čas rada strávi pri knihách, filmoch alebo pečení a jej najobľúbenejšou aktivitou je rozprávanie. Veľa.