Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Regionálne semináre

Jednodenné regionálne semináre sa uskutočnia v období január až máj 2017 v týchto mestách na Slovensku: 

Bratislava 26. 01. 2017

Trnava 16.02.2017

Nitra 17.02.2017

Trenčín 23.02.2017

Ružomberok 21.03.2017

Miesto konania: Mestský úrad Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1
034 01 Ružomberok
 

Zvolen 22.03.2017

Miesto konania: Zasadačka Mestského zastupiteľstva
Námestie Slobody 22
960 01 Zvolen
 

Košice 06.04.2017

Centrum voľného času,
Popradská 86
040 01 Košice

Prešov 07.04.2017

Mestský úrad Prešov, 
Jarkova 24
080 01 Prešov

V Českej republike nasledovne: Brno, Pardubice, Praha, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Opava, Olomouc, Zlín, Hradec Králové, Kladno, Karlove Vary, Ústie nad Labem a Liberec. 

Každý z regionálnych seminárov bude pozostávať z troch častí:

  • predstavenia EÚ a jej inštitúcií; 
  • zjednodušená simulácia Rady EÚ; 
  • dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou.

Najaktívnejší účastníci získajú ceny a budú následne vybraní na päťdňovú simuláciu inštitúcií Európskej únie v Brne a na konferenciu v Bratislave. Účastníci majú hradené občerstvenie aj cestovné náklady na regionálne semináre. Prihlásiť sa na regionálne semináre môžete tu:

Chcem sa prihlásiť na regionálny seminár!

Okrem simulácie fungovania EÚ sa tento ročník koná v znamení štrukturovaného dialógu, vďaka ktorému budú mať mladí ľudia možnosť diskutovať s osobami s rozhodovacou právomocou (politici, úradníci či odborníci) o rôznych problémoch na miestnej, regionálnej, národnej či európskej úrovni.

Regionálne semináre sú otvorené študentom všetkých typov stredných škôl. Tí najaktívnejší sa budú môcť zúčasniť päťdňovej simulácii inštitúcií Európskej únie v Brne a konferencie v Bratislave.

Program regionálneho seminára

08:15 - 08:30       Prezencia účastníkov

8:30 - 10:00         Uvítanie účastníkov, predstavenie projektu, interaktívne predstavenie - Európska integrácia/ Slovenská republika v EÚ/  Inštitúcie a rozhodovanie v EÚ

10:00 - 10:20       Prestávka

10:20 – 12:45      Simulované rokovanie Rady Európskej únie

12:45 - 13:30       Obed

13:30 - 15:00       Štruktúrovaný dialóg s mládežou (diskusia s politikmi, úradníkmi a odborníkmi)

15:00 - 15:30       Hodnotenie seminára, predstavenie týždennej simulácie inštitúcii v Brne

od 15:30               Možnosť prehliadky priestorov miesta konania