Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Rozhodujeme o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Na modelové zasadanie inštitúcií EÚ postúpia automaticky najúspešnejší účastníci z regionálnych seminárov. Možnosť prihlásiť sa na modelové zasadanie však budú mať všetci, ktorí sa regionálnych seminárov v Českej republike a na Slovensku zúčastnia! Prihlasovanie bude spustené v polovici októbra 2019.

Modelové zasadanie inštitúcií EÚ sa uskutoční na Slovensku v dňoch 22. - 26. januára 2020. Päťdňové simulované jednanie Rady EÚ a Európskeho parlamentu prebehne za účasti vybraných politikov a odborníkov, s ktorými budú účastníci diskutovať o aktuálnych témach. Jednanie inštitúcií EÚ bude pripravené tak, aby čo najviac zodpovedalo realite a a aby sa tak účastníci hravou formou zoznámili s rozhodovaním na európskej úrovni.

Prihlásiť sa do stanoveného termínu môžete po regionálnom seminári, ktorého ste sa zúčastnil(a). Na neskôr zaslané prihlášky nemôžeme brať ohľad. Účastníci budú vybraní na základe eseje, ktorú napíšu na jednu z dvoch zadaných tém.

Vybraní účastníci budú oslovení v priebehu decembra 2019.