Rozhoduj o Európe » Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
» Modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Rozhodujeme o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Přihlašování bude spuštěno na začátku října 2018. 

Modelové zasedání institucí EU se uskuteční v Brně 6. - 9. prosince 2018. Čtyřdenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, s kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. 

Přihlásit se můžete do stanoveného data po regionálním semináři, kterého jste se zúčastnil (a). Na později zaslané přihlášky nemůžeme brát zřetel.  Účastníci budou vybíráni na základě eseje, v níž popíší svou představu o podobě Evropské unie za 10 let. 

Vybraní účastníci budou osloveni do konce listopadu 2018.